Loading color scheme

Visie

Duurzaam wil voor ons zeggen dat medewerkers ‘lang mee gaan’. Inzetbaarheid wil zeggen dat medewerkers voor langere tijd beschikbaar zijn om te doen wat de organisatie nodig heeft. Het gaat dan ook over het vinden van een goede balans tussen ‘lang mee gaan’ en ‘doen wat nodig is’. Hierbij hebben zowel werkgever als werknemer een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De organisatie vraagt van medewerkers dat ze betrokken, wendbaar, flexibel, mobiel en competent zijn. Daarvoor is nodig dat de medewerker vitaal en energiek is, zijn of haar vak verstaat, autonoom werkt en in staat is in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt van de organisatie dat ze hier ruimte voor maakt. Het kritieke punt is de mate waarin éénieder in staat is de (natuurlijke) dialoog met elkaar aan te gaan.

Werkwijze

In onze visie gaan ‘duurzaam inzetbaar zijn’ hand in hand met ‘leren en ontwikkelen’. Dit geeft het meeste plezier en heeft het grootste blijvend effect als medewerkers het samen doen: Samen Lerend Op Weg. Hierbij is er een passende balans tussen wat de medewerker aan capaciteiten te bieden heeft en de organisatie aan competenties nodig heeft. De balans tussen organisatie en medewerker is hierbij ‘energieneutraal’. Dit wil zeggen dat de energie die de medewerker gebruikt, ook door de organisatie wordt teruggegeven: werken volgens principes van duurzaam inzetbaarheid dus!  ‘Samen’ wil zeggen dat leren en ontwikkelen effectiever en prettiger gaat als je dit samen doet. ‘Lerend’ wil zeggen dat fouten maken mag, experimenteren mag, waarbij uiteraard geldt om hiervan te leren. ‘Op weg’ wil zeggen dat niet het doel of het resultaat voorop staat maar de weg er naartoe: de ontwikkeling en de prestatie. Slow staat ook voor ‘luisterend’ en lachend naar jezelf kijken en open staan voor feedback van de ander en reflectie op jezelf.

Samen lerend op weg is een proces van jezelf dat je samen met anderen aangaat. Dit doe je vanuit je eigen leer- en ontwikkelambitie of vanuit noodzaak wanneer het vanuit bijvoorbeeld je werk geëist wordt. Je neemt zelf de regie over je eigen leer- en ontwikkelproces.  Wij geloven dat de basis voor het verbeteren van professionaliteit, flexibiliteit, etc. ligt in het versterken van je leer- ontwikkelvermogen zodat je tot blijvend, levenslang leren en ontwikkelen komt.